Mô phỏng số 3D nền đường đắp trên nền đất yếu gia cố

Mô phỏng số 3D nền đường đắp trên nền đất yếu gia cố

Bài báo mô phỏng 3D nền đắp trên nền đất yếu gia cố bằng cọc đá dăm bọc vải địa kỹ thuật.

Ứng dụng
Nghiên cứu ứng xử tại mặt đường hiện hữu khi xây dựng nền đường đắp mới gia cố cọc xi măng đất - vải địa kỹ thuật

Nghiên cứu ứng xử tại mặt đường hiện hữu khi xây dựng nền đường đắp mới gia cố cọc xi măng đất - vải địa kỹ thuật

Do nhu cầu mở rộng hạ tầng giao thông, việc xây dựng nền đường đắp gia cố cọc xi măng đất (CXMĐ) gia cường vải địa kỹ thuật (VĐKT) bên cạnh mặt đường hiện hữu (MĐHH) ngày càng trở nên phổ biến.

Ứng dụng phần mềm PLAXIS nghiên cứu tương tác giữa nền đường và công trình lân cận tại khu tái định cư hòa hiệp 3, Thành phố Đà Nẵng

Ứng dụng phần mềm PLAXIS nghiên cứu tương tác giữa nền đường và công trình lân cận tại khu tái định cư hòa hiệp 3, Thành phố Đà Nẵng

KS. NGUYỄN THẾ NAM TS. CHÂU TRƯỜNG LINH Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng Người phản biện: ThS. Nguyễn Công Chức Th.S. Lê Văn Anh

Khoa học - Công nghệ