Nghiên cứu xây dựng nút giao khác mức tuyến đường sắt Bắc-Nam qua Quảng Ngãi

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Đường sắt 11/07/2022 11:32

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc xây dựng đường ngang công cộng tại Km989+160, tuyến đường sắt Hà Nội – TP. HCM.

untitled-0953

Bộ GTVT cho biết, dự án Khu đô thị Bắc Sa Huỳnh nằm trên địa bàn phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 4791/QĐ-UBND ngày 31/12/2021, trong đó quy hoạch đường đô thị rộng 51 m, dự kiến giao cắt với tuyến đường sắt Hà Nội - TP.Hồ Chí Minh tại Km989+160 thuộc khu gian Thủy Thạch - Sa Huỳnh.

Vị trí giao cắt cách đường ngang tại 977+680 (lý trình thực tế Km977+650) về phía Hà Nội là 11.480 m; cách đường ngang tại Km989+950 (lý trình thực tế Km989+850) về phía TP. HCM là 690 m.

Theo quy định tại Luật Đường sắt năm 2017, đường sắt giao nhau với đường bộ xây dựng mới từ cấp III trở lên; đường sắt giao nhau với đường đô thị phải xây dựng nút giao khác mức. Ngoài ra, Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 của Chính phủ quy định: Chủ đầu tư xây dựng công trình mới có trách nhiệm đầu tư xây dựng thành nút giao khác mức và tổ chức quản lý, bảo trì nút giao này.

Căn cứ quy định nêu trên, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo chủ đầu tư, tư vấn nghiên cứu phương án xây dựng nút giao khác mức (hầm chui hoặc cầu vượt) giữa đường bộ đô thị với đường sắt tại vị trí Km989+160 tuyến đường sắt Hà Nội - TP.Hồ Chí Minh.

“Trường hợp chưa đủ điều kiện thực hiện đầu tư xây dựng nút giao khác mức, đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo chủ đầu tư nghiên cứu kỹ quy định tại  khoản 4 Điều 17 Luật Đường sắt, khoản 2 Điều 11 Nghị định số 65/2018/NĐ-CP, khoản 1 Điều 37 Thông tư số 25/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ GTVT và ý kiến của Cục ĐSVN và Tổng công ty ĐSVN để tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đường sắt”, Bộ GTVT đề nghị.

Trước đó, Bộ GTVT nhận được công văn của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc thoả thuận bổ sung vị trí giao cắt giữa đường bộ với đường sắt và đấu nối vào tuyến QL1, đoạn qua thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Ý kiến của bạn

Bình luận