Người mua xe mới có thể được cấp lại biển số của xe đã bán

Tác giả: Huy Lộc

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 13/03/2023 16:15

Theo dự thảo Thông tư quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới mới, khi chủ sở hữu bán xe, biển số được thu hồi, giữ lại 5 năm để cấp cho xe mới của cùng chủ sở hữu.

Người mua xe mới có thể được cấp lại biển số của xe đã bán - Ảnh 1.

Dự thảo thông tư quy định trường hợp xe hết niên hạn, hư hỏng, chuyển quyền sở hữu thì được cơ quan đăng ký xe thu hồi, giữ lại trong vòng 5 năm để cấp cho cùng chủ sở xe khi đăng ký xe khác - Ảnh: Internet

Theo dự thảo Thông tư quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới của Bộ Công an đang được lấy ý kiến đóng góp (thay thế Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an), chủ xe là tổ chức, cá nhân có trụ sở, nơi cư trú (nơi đăng ký thường trú, tạm trú) tại địa phương nào thì đăng ký xe tại địa phương đó.

"Biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe (biển số định danh). Trường hợp xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng hoặc chuyển quyền sở hữu xe thì biển số xe đó được cơ quan đăng ký xe thu hồi và cấp lại khi chủ xe đăng ký xe khác thuộc sở hữu của mình.

Số biển số định danh này được giữ lại cho chủ xe trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số; quá thời hạn trên nếu chủ xe không đăng ký, cơ quan đăng ký xe sẽ thu hồi và đưa vào kho số để thực hiện đăng ký xe theo quy định", theo dự thảo.

Trường hợp chủ xe chuyển trụ sở, nơi cư trú đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác (di chuyển nguyên chủ) thì được giữ lại biển số xe đó (không phải đổi biển số xe).

Về trách nhiệm chủ xe, khi bán, cho tặng, thừa kế, trao đổi, điều chuyển xe (chuyển quyền sở hữu xe): Chủ xe phải giữ lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (không giao cho người nhận chuyển quyền sở hữu xe) và nộp cho cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi.

Riêng trường hợp chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số xe ô tô trúng đấu giá thì chủ xe nộp cho cơ quan đăng ký xe giấy chứng nhận đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe phải làm thủ tục thu hồi. Trường hợp quá thời hạn mà chủ xe không làm thủ tục thu hồi hoặc giao giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe (sau đây gọi chung là người mua xe) làm thủ tục thu hồi thì trước khi giải quyết cơ quan đăng ký xe ra quyết định xử phạt về hành vi không làm thủ tục thu hồi theo quy định;

Trường hợp chủ xe không làm thủ tục thu hồi sau khi chuyển quyền sở hữu thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi vi phạm liên quan đến xe đó. Sau khi chủ xe làm thủ tục thu hồi, người mua xe làm thủ tục đăng ký sang tên xe tại cơ quan đăng ký xe nơi người mua xe có trụ sở, cư trú khi có nhu cầu.

Theo đề xuất tại dự thảo, thông tư trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023.

Ý kiến của bạn

Bình luận