Nguy cơ nhà thầu Trường Lộc bị "trảm" ở dự án đường sắt Vinh - Nha Trang

Tác giả: Đình Quang

saosaosaosaosao
Đường bộ 30/05/2024 11:34

Nếu không có chuyển biến, Ban QLDA 85 kiên quyết thực hiện các hình thức xử lý theo hợp đồng, đồng thời tịch thu bảo lãnh hợp đồng và báo cáo Bộ GTVT, Bộ KH-ĐT đánh giá năng lực của nhà thầu vi phạm tiến độ hợp đồng khi tham gia đấu thầu các dự án tiếp theo.

Nguy cơ nhà thầu Trường Lộc bị "trảm" ở dự án đường sắt Vinh - Nha Trang- Ảnh 1.

Hạng mục xây dựng mới ga Tam Thành, thuộc gói thầu số 8, dự án gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên trên đoạn Vinh - Nha Trang.

Theo nguồn tin của Tạp chí Giao thông vận tải, Ban QLDA 85 (Bộ GTVT) vừa có văn bản nhắc nhở lần 2 do thi công chậm tiến độ đối với Công ty CP Xây dựng công trình Trường Lộc thi công hạng mục xây dựng mới ga Tam Thành, thuộc gói thầu số 8, dự án gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên trên đoạn Vinh - Nha Trang.

Ban QLDA 85 cho biết, hạng mục xây dựng mới ga Tam Thành thuộc gói thầu số 8, dự án gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên (KTTT) trên đoạn Vinh - Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội – TP.Hồ Chí Minh do Công ty CP Xây dựng công trình Trường Lộc thực hiện theo hợp đồng số 08/2020/HĐKT-ĐSVNT ngày 26/9/2020.

Theo tiến độ điều chỉnh được Ban QLDA 85 chấp thuận tại Văn bản 363/BQLDA85-ĐHDA1 ngày 5/2/2024, các hạng mục không vướng mặt bằng của ga Tam Thành hoàn thành trước ngày 30/4/2024, nhưng đến nay giá trị sản lượng đạt khoảng 22,54/25,295 tỷ đồng (đạt 89,1% giá trị hợp đồng), tiến độ thực tế chậm khoảng 1 tháng so với tiến độ điều chỉnh.

Mạc dù có một số nguyên nhân khách quan do mặt bằng vướng 1 hộ dân (ảnh hưởng đến phạm vi khoảng 70 m của đường bộ vào ga đường sắt số 1) đến ngày 9/5/2024 địa phương mới bàn giao mặt bằng sạch, ảnh hưởng đến công tác triển khai thi công của nhà thầu.

Tuy nhiên, nguyên nhân chính dẫn đến chậm tiến độ do việc cấp vật tư, vật liệu, thiết bị để triển khai thi công chậm và đặc biệt là tài chính ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành của dự án.

Ban QLDA 85 đã có nhiều văn bản, thông báo họp, biên bản đôn đốc nhà thầu triển khai thi công hoàn thành hàng mục, đặc biệt là đã có văn bản nhắn nhở lần 1 số 1259/BAL-ĐHDA1 ngày 25/7/2022, tuy nhiên đến nay nhà thầu vẫn không có chuyển biến, không tập trung các nguồn tài chính để huy động thiết bị, nhân lực và vật tư để triển khai thi công hoàn thành hạng mục.

"Ban QLDA 85 nhắc nhở lần 2 đối với Công ty CP xây dựng công trình Trường Lộc do thi công chậm tiến độ hoàn thành hạng mục ga Tam Thành. Yêu cầu Công ty CP xây dựng công trình Trường Lộc khẩn trương tập trung tài chính để huy động thiết bị, nhân lực và vật tư để triển khai thi công hoàn thành hạng mục ga Tam Thành trước ngày 15/6/2024", Văn bản nêu rõ.

Trong thời gian tới, Ban QLDA 85 tiếp tục giám sát, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Nếu không có chuyển biến, Ban QLDA 85 kiên quyết thực hiện các hình thức xử lý theo hợp đồng, đồng thời tịch thu bảo lãnh hợp đồng và báo cáo Bộ GTVT, Bộ KH-ĐT đánh giá năng lực của nhà thầu vi phạm tiến độ hợp đồng khi tham gia đấu thầu các dự án tiếp theo.

Ý kiến của bạn

Bình luận