Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Vốn Nhà nước tham gia dự án PPP mức 70 – 75% là hợp lý

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Vốn Nhà nước tham gia dự án PPP mức 70 – 75% là hợp lý

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng, việc nâng tỷ lệ vốn Nhà nước tham gia vào dự án PPP là vấn đề cần tính toán, cân nhắc. Qua tính toán cho thấy mức 70 – 75% là hợp lý, tuy nhiên một số dự án có thể cao hơn.

Đường bộ