Nguyên lý tính lượng giật đường cong tính giật đường cong theo phương pháp nước chảy Liên Xô

Diễn đàn khoa học 18/10/2021 14:58

Đường cong là khâu yếu nhất của đường sắt, trong quá trình khai thác đường sắt, đường cong bị biến dạng. Muốn đoàn tàu đi lại được qua đường cong thì phải nắn chỉnh đường cong về sát với vị trí ban đầu cho phép. Có nhiều phương pháp tính toán điều chỉnh lượng giật. Bài báo nghiên cứu nguyên lý tính lượng giật đường cong, sử dụng nguyên lý đó để tính giật đường cong theo phương pháp nước chảy Liên Xô, hay còn gọi là phương pháp Giải tích.

Tác giả: ThS. PHẠM DUY HÒA - Trường Đại học Giao thông vận tải

Image757711
Sơ đồ tính toán chiều dài đường mở góc

Trong thực tế hiện trường công tác tổ chức giật đường cong, không phải chỉ tính toán và giật một lần mà phải tính toán và giật nhiều lần mới đạt được sai số cho phép, trong quá trình tính giật đã dựa trên những giả thiết cơ bản:

- Khi đo đạc và tính toán coi như phương hướng đoạn thẳng hai đầu đường cong đã thẳng theo thiết kế;

- Khi giật một điểm thì chỉ có điểm đó xê dịch vị trí còn các điểm khác giữ nguyên vị trí hiện tại của nó;

- Khi một điểm có lượng giật là e thì trị số đường tên ở hai điểm lân cận thay đổi một lượng là e/2 nhưng có dấu ngược lại. Các giả thiết trên được dùng cho tính lượng giật đường cong.

Mời độc giả xem nội dung đầy đủ bài khoa học tại đây

Ý kiến của bạn

Bình luận