Nguyên lý tính toán đường tên lý thuyết

Ứng dụng 29/10/2020 15:06

Nguyên lý tính toán đường tên lý thuyết

Tác giả: ThS. PHẠM DUY HÒA
              Trường Đại học Giao thông vận tải

Image715329
Đường tên trong đường cong tròn

 

Đường cong là khâu yếu nhất của đường sắt, trong quá trình khai thác đường sắt, đường cong bị biến dạng. Để xem xét đường cong ngoài thực tế có đảm bảo điều kiện an toàn chạy tàu thì phải so sánh giá trị đường tên ngoài hiện trường với giá trị đường tên kế hoạch, giá trị đường tên kế hoạch được tính thông qua giá trị đường tên lý thuyết. Trong sửa chữa đường sắt có ba trị số đường tên: đường tên lý thuyết flt là trị số tính toán theo nguyên lý hình học, đường tên hiện trường fht là trị số đo đạc thực tế của đường cong, đường tên kế hoạch fkh là trị số đường tên lập ra trong bảng tính toán. Bài báo trình bày về cách tính giá trị đường tên theo lý thuyết. 

Mời độc giả xem nội dung đầy đủ bài khoa học tại đây

 

Ý kiến của bạn

Bình luận