Hơn 92.000 tỷ đồng dư nợ tín dụng thuộc các dự án BOT, BT giao thông

Hơn 92.000 tỷ đồng dư nợ tín dụng thuộc các dự án BOT, BT giao thông

Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, tính đến ngày 30/9, có 22 tổ chức tín dụng thực hiện cấp tín dụng đối với các dự án BOT, BT giao thông, tổng dư nợ 92.319 tỷ đồng.

Chính trị