Khan hiếm vật liệu, nhà thầu cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết gặp khó

Khan hiếm vật liệu, nhà thầu cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết gặp khó

Việc thiếu vật liệu cho công tác đắp đường đang khiến cho dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết gặp nhiều khó khăn.

Thị trường