Nhà thầu yếu kém khiến hai dự án cao tốc Bắc-Nam chậm tiến độ

Tác giả: Đình Quang

saosaosaosaosao
Đầu tư - Hạ tầng 04/04/2022 16:19

Hai dự án cao tốc Diễn Châu-Bãi Vọt và Vĩnh Hảo-Phan Thiết bị chậm tiến độ xuất phát chủ yếu do lỗi chủ quan của nhà thầu, doanh nghiệp dự án.

Cả 4 gói thầu xây lắp của dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đều đang chậm tiến độ thi công so với kế hoạch

Cả 4 gói thầu xây lắp của dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đều đang chậm tiến độ thi công so với kế hoạch

Thông tin từ Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông (QLXD&CLCTGT), tính đến ngày 15/3/2022, trong 11 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 có 1 dự án thành phần đã hoàn thành (Cao Bồ - Mai Sơn), còn lại 10 dự án thành phần đang tổ chức thi công.

Theo Cục QLXD&CLCTGT, lũy kế khối lượng xây lắp hoàn thành của các dự án đạt hơn 17.614 tỷ đồng, đạt 31,1% giá trị hợp đồng, chậm khoảng 1,14% giá trị hợp đồng. Trong tháng 3/2022, sản lượng hoàn thành đạt 1,28% giá trị hợp đồng, có 8 dự án đáp ứng và cơ bản đáp ứng tiến độ, 2 dự án chậm so với kế hoạch.

Cụ thể, 8 dự án thành phần đáp ứng và cơ bản đáp ứng tiến độ, gồm: Mai Sơn - QL45 (đạt 54,01, khởi công tháng 9/2020), QL45 - Nghi Sơn (21,5%, khởi công tháng 7/2021), Nghi Sơn - Diễn Châu (18,25%, khởi công tháng 7/2021), Cam Lộ - La Sơn (78,75%, khởi công tháng 9/2019), Nha Trang - Cam Lâm (18,42%, khởi công tháng 9/2021), Cam Lâm - Vĩnh Hảo (6,98%, khởi công tháng 9/2021), Phan Thiết - Dầu Giây (33,27%, khởi công tháng 9/2020), cầu Mỹ Thuận 2 (49,67%, khởi công tháng 3/2020).

Cục QLXD&CLCTGT cho biết, hai dự án thành phần chậm tiến độ gồm: Diễn Châu - Bãi Vọt và Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Cụ thể, dự án thành phần đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt thực hiện đầu tư theo hình thức PPP (Ban QLDA6 là đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền) được khởi công tháng 5/2021.

Sản lượng lũy kế của dự án đạt khoảng 1,81%, riêng tháng 3/2022 đạt 0,28%. Theo kế hoạch, dự án hoàn thành vào tháng 5/2024. Tiến độ thực hiện dự án đến nay chậm 6,79% giá trị hợp đồng so với kế hoạch. Nguyên nhân chậm tiến độ do yếu kém trong công tác quản lý, điều hành của doanh nghiệp dự án;  chậm trễ trong công tác lựa chọn nhà thầu;  các nhà thầu chậm trễ huy động nhân sự, máy móc, thiết bị để triển khai thi công (các nhà thầu mới bố trí được 25/66 mũi thi công).

Đối với đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Ban QLDA7 - đại diện chủ đầu tư) khởi công tháng 9/2020, lũy kế sản lượng đạt 28,4%, riêng tháng 3/2022 đạt 1,73% giá trị hợp đồng. Theo kế hoạch, dự án hoàn thành vào tháng 12/2022. Tiến độ thực hiện dự án đến nay chậm 8,89% giá trị hợp đồng so với kế hoạch điều chỉnh.

Hiện nay, cả 4/4 gói thầu dự án đều chậm (XL01 chậm 11,24%, XL02 chậm 10,73%, XL03 chậm 9,92%, XL04 chậm 10,42%). “Nguyên nhân chủ yếu do thiếu nguồn vật liệu đất đắp nền, chủ quan từ phía các nhà thầu chậm tiến độ”, Cục QLXD&CLCTGT thông tin.

 

Ý kiến của bạn

Bình luận