Chuyện những nhân viên đường sắt ăn Tết trên tàu Bắc - Nam

Chuyện những nhân viên đường sắt ăn Tết trên tàu Bắc - Nam

Tết là mùa của sự đoàn viên, sum vầy nhưng với những cán bộ, nhân viên phục vụ tàu khách, Tết lại gắn liền với những chuyến đi xa nhà.

Xã hội