Nhiều cầu cống trên QL14G bị xói lở do mưa lũ

Tác giả: Nguyên Khang

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 18/10/2022 09:44

Ngày 18/10, Khu QLĐB III cho biết, đã yêu cầu các nhà thầu bảo trì nhanh chóng tập kết vật liệu để gia cố các vị trí hư hỏng trên tuyến QL14G.

Mưa lớn trong nhiều ngày qua đã khiến nhiều cầu cống trên tuyến QL14G qua địa bàn Đà Nẵng, Quảng Nam bị xới lở.

Nhiều cầu cống trên QL14G bị xói lở do mưa lũ - Ảnh 1.

Cầu Sông Vàng cũ - Km32+650: Xói lở mái taluy, lề đường

QL14G qua địa phận Đà Nẵng có cầu Giăng - Km0+659: Xói lở chân khay, mái taluy; Km17+379 (Cầu U1): Xói lở mái taluy mố M1 phía hạ lưu 2m2; Km23+017 (Cầu Km23+017): Xói lở mố M0 phía thượng lưu ăn sâu vào nền đường;  Cầu Km23+353: Xói móng chân khay mố M0 phía thượng;  Cống Km23+994: Hư hỏng sân cống phía hạ lưu,

Mưa lớn gây hư hỏng xói lở ăn sâu vào mặt đường, lề đường, mái taluy đá hộc xây: 6 vị trí (Km6+600 trái tuyến; Km17+950 T, P; Km22+180 T; Km22+190 T; Km24+290 T).

Còn trên tuyến QL14G qua địa phận Quảng Nam: Cầu Sông Vàng cũ - Km32+650: Xói lở mái taluy, lề đường; Ngầm Dốc Rùa - Km38+040: Xói lở mái taluy ăn sâu vào mặt đường phía Đà Nẵng L=20md; Hư hỏng mái taluy cống, trồi lún, xói lở mặt đường: 4 vị trí (Km37+470T; Km53+220T; Km57+090T; Km58+030T).

Khu QLĐB III cho biết, các vị trí xói lở chưa ảnh hưởng giao thông, khu đã yêu cầu nhà thầu bảo trì tập kết vật liệu để gia cố.

Nhiều cầu cống trên QL14G bị xói lở do mưa lũ - Ảnh 2.

Nhà thầu bảo trì nỗ lực hót dọn, sửa chữa vị trí sạt lở trên tuyến đường Hồ Chí Minh

Ngoài ra, theo Khu QLĐB III, trên tuyến đường Hồ Chí Minh quan địa phận tỉnh Quảng Nam đất, đá lấp tràn đỉnh tường rào và tràn lấp sân nhà ăn Hạt Nam Giang, Km1332+150: 250m3/1vị trí; Tại Km490+795 P (Nhánh Tây đường Hồ Chí Minh): Sạt lở đất mái taluy âm, đỉnh sạt sát chân móng hộ lan mềm, dài 15m, sâu 10m. 

Trên tuyến đường Trường Sơn Đông qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi: Sạt lở taluy dương đất đá lấp rãnh tại Km148+950 (T): 118m3; hiện nhà thầu bảo trì đang hót dọn, đường vẫn lưu thông, dự kiến hoàn thành trong sáng 18/10; Tại Km168+300: Mặt đường bị đẩy trồi lên cao so với hiện trạng 40cm, diện tích 100m2; tạm thời san để lưu thông.

Trên tuyến đường Trường Sơn Đông sạt lở taluy âm tại: Km202+460 (TT). Kích thước: dài 20m, sạt lở taluy đến sát mép ngoài chân hộ lan mềm, taluy cao 25 m. Hiện tại đã lắp đặt cảnh báo hạn chế xe chạy sát nào mép lề đường.

Ý kiến của bạn

Bình luận