Nhiều PMU giao thông lụt tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Đầu tư - Hạ tầng 03/08/2022 10:05

Trong 7 tháng đầu năm, Bộ GTVT giải ngân ở mức cao hơn so với bình quân chung cả nước, trong đó có nhiều ban QLDA giải ngân vượt kế hoạch.

Thông tin từ Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ GTVT, lũy kế hết tháng 7, Bộ GTVT giải ngân gần 20 nghìn tỷ đồng, đạt 45,5% kế hoạch giao chi tiết và đạt 39,1% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao. Gồm 2.415 tỷ đồng vốn nước ngoài, đạt 49,5% và 17.249/45.451 tỷ đồng vốn trong nước, đạt 38% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao.

Trong đó, các dự án ODA giải ngân 2.586 tỷ đồng; cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 giải ngân 7.657 tỷ đồng; cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 giải ngân 194 tỷ đồng; các dự án quan trọng cấp bách giải ngân 1.792 tỷ đồng; các dự án thu hồi ứng trước kế hoạch giải ngân 2.863 tỷ đồng; trả nợ các dự án BT 1.144 tỷ đồng.

Vụ Kế hoạch - Đầu tư đánh giá: “Với kết quả lũy kế giải ngân đến hết tháng 7/2022 đạt khoảng 39,1%, mặc dù vẫn ở mức cao hơn so với bình quân chung cả nước (34,5%) nhưng thấp hơn so với cùng kỳ năm 2021 (43%) và có dấu hiệu chậm so với kế hoạch đã đề ra. Trong tháng 7/2022 chỉ giải ngân được 2.800 tỷ đồng so với kế hoạch đề ra là 3.420 tỷ đồng, chậm khoảng 620 tỷ đồng”.

Thi công cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu

Thi công cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu

Đặc biệt, về kểt quả giải ngân của các chủ đầu tư, ban QLDA thuộc Bộ GTVT, thống kê của Vụ Kế hoạch - Đầu tư cho thấy, Ban QLDA Thăng Long đang có kết quả giải ngân cao nhất đạt 57,1% (3.924/6.872 tỷ đồng), vượt 315 tỷ đồng so với kế hoạch.

Ban QLDA Đường sắt giải ngân đạt 53,3% (1.022/1.918 tỷ đồng), vượt 24 tỷ đồng so với kế hoạch.

Ban QLDA Hàng hải giải ngân đạt 51,9% (772/1.489 tỷ đồng), chậm 23 tỷ đồng so với kế hoạch.

Ban Quản lý các dự án đường thủy giải ngân đạt 51,6% (520/994 tỷ đồng), vượt 24 tỷ đồng so với kế hoạch.

Ban QLDA 85 giải ngân đạt 50,1% (681/1.358 tỷ đồng), vượt 63 tỷ đồng so với kế hoạch.

Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh giải ngân đạt 47% (2.016/4.290 tỷ đồng), chậm 230 tỷ đồng so với kế hoạch.

Ban QLDA 7 giải ngân đạt 42,9% (2.264/5.277 tỷ đồng), vượt 216 tỷ đồng so với kế hoạch.

Ban QLDA Mỹ Thuận giải ngân đạt 41,6% (1.539/3.699 tỷ đồng), chậm 799 tỷ đồng so với kế hoạch.

Ban QLDA 6 giải ngân đạt 41,6% (1.671/4.020 tỷ đồng), chậm 137 tỷ đồng so với kế hoạch.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam giải ngân đạt 40,8% (832/2.037 tỷ đồng), cơ bản đáp ứng kế hoạch.

Ban QLDA 2 giải ngân đạt 40,6% (1.379/3.393 tỷ đồng), chậm 109 tỷ đồng so với kế hoạch.

Ý kiến của bạn

Bình luận