Các PMU giao thông được ủy quyền chấp thuận phương án bồi thường GPMB cao tốc Bắc - Nam

Các PMU giao thông được ủy quyền chấp thuận phương án bồi thường GPMB cao tốc Bắc - Nam

Bộ GTVT ủy quyền cho ban quản lý dự án có ý kiến chấp thuận phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư làm cơ sở để UBND tỉnh tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt.

Đường bộ
Phê bình hàng loạt PMU chậm quyết toán các dự án đã hoàn thành

Phê bình hàng loạt PMU chậm quyết toán các dự án đã hoàn thành

Bên cạnh các đơn vị tích cực quyết toán dự án hoàn thành, còn nhiều đơn vị để tồn đọng dự án, tồn đọng giá trị chưa hoàn tất thủ tục quyết toán.

Đầu tư - Hạ tầng
Nhiều PMU giao thông lụt tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Nhiều PMU giao thông lụt tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Trong 7 tháng đầu năm, Bộ GTVT giải ngân ở mức cao hơn so với bình quân chung cả nước, trong đó có nhiều ban QLDA giải ngân vượt kế hoạch.

Đầu tư - Hạ tầng