Nhóm cảng biển số 1 được quy hoạch thế nào trong 10 năm tới?

Nhóm cảng biển số 1 được quy hoạch thế nào trong 10 năm tới?

Nhóm cảng biển số 1 gồm: Cảng biển Hải Phòng, cảng biển Quảng Ninh, cảng biển Thái Bình, cảng biển Nam Định, cảng biển Ninh Bình, được quy hoạch cho giai đoạn đến 2030 và tầm nhìn 2050 với mục tiêu lớn về sản lượng hàng hóa và hành khách thông qua.

Hàng hải