Tháng 11/2023: Nhanh chóng ứng dụng công nghệ cao kiểm soát tải trọng xe

Nhanh chóng ứng dụng công nghệ kiểm soát tải trọng xe - Bài 4: Công nghệ nào phù hợp?