Những hiệu quả từ quan trắc lún nền đường sắt tốc độ cao dạng tấm bản

Ứng dụng 03/11/2020 10:39

Nghiên cứu lựa chọn phương pháp quan trắc lún nền đường sắt tốc độ cao dạng tấm bản

Tác giả: ThS. CHU QUANG CHIẾN
              TS. NGUYỄN HỒNG PHONG
              Trường Đại học Giao thông vận tải

11
Phân bố lún dọc tuyến tuỳ thuộc vào kết cấu khác nhau

 Đường sắt tốc độ cao kết cấu đỡ ray dạng tấm bản yêu cầu khống chế lún rất khắt khe trong suốt vòng đời của dự án, lượng khống chế lún nhỏ hơn 15 mm. Để đạt được điều kiện khống chế khắt khe như vậy, trong quá trình xây dựng nền đường việc quan trắc, theo dõi lún cũng cần có các phương pháp đặc biệt, có sự khác biệt lớn so với các phương pháp hiện đang được sử dụng ở Việt Nam. Bài báo thông qua phân tích ưu, nhược điểm của các dạng thiết bị quan trắc để kiến nghị phương án quan trắc lún tương ứng với từng điều kiện khác nhau. Kết quả phân tích cho thấy, trong trường hợp lún lớn có thể sử dụng phương pháp như quy định trong 22TCN 262-2000 kết hợp với cọc quan trắc lún mặt nền làm cơ sở cho việc dự báo lún. Trong trường hợp độ lún nhỏ chỉ cần sử dụng cọc quan trắc lún mặt nền cho kết quả theo dõi là phù hợp.

Mời độc giả xem nội dung đầy đủ bài khoa học tại đây

 

Ý kiến của bạn

Bình luận