Hai nhóm nhiệm vụ trọng tâm ngành GTVT những tháng cuối năm

Hai nhóm nhiệm vụ trọng tâm ngành GTVT những tháng cuối năm

Dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng không nhỏ đến ngành GTVT, tuy nhiên toàn thể người lao động đã không ngừng nỗ lực, vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ, tập trung đưa dự án giao thông trọng điểm, cũng như nhiệm vụ quan trọng của Ngành về đích.

Giao thông 24h