Nghiên cứu tối ưu số nơ-ron trong mạng thần kinh nhân tạo để dự đoán lực liên kết giữa tấm FRP với bê tông

Nghiên cứu tối ưu số nơ-ron trong mạng thần kinh nhân tạo để dự đoán lực liên kết giữa tấm FRP với bê tông

Hiện nay, kết cấu bê tông cốt thép (BTCT) đã và đang được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực xây dựng. Qua quá trình khai thác và sử dụng, các vết nứt xuất hiện với bề rộng và mật độ lớn hơn giới hạn cho phép, dẫn đến cốt thép bị ăn mòn và làm cho kết cấu bị suy giảm về khả năng chịu lực.

Diễn đàn khoa học
Nghiên cứu ứng dụng mạng nơ-ron nhân tạo nâng cao chất lượng cảm biến bán dẫn

Nghiên cứu ứng dụng mạng nơ-ron nhân tạo nâng cao chất lượng cảm biến bán dẫn

Bài báo ứng dụng ANN (Artificial Neural Network) nâng cao chất lượng cảm biến bán dẫn đó là: Bù sai số của yếu tố ảnh hưởng môi trường...

Sản phẩm