Nghiên cứu ứng dụng mạng nơ-ron nhân tạo nâng cao chất lượng cảm biến bán dẫn

Sản phẩm 24/12/2019 03:56

Bài báo ứng dụng ANN (Artificial Neural Network) nâng cao chất lượng cảm biến bán dẫn đó là: Bù sai số của yếu tố ảnh hưởng môi trường...

 

ThS. Trần Thị Phương Thảo

Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam

1a
2a
3a
4a
5a
6a
7a
8a
9a
10a
11a
12a
13a
14a
15a
16a
17a
Ý kiến của bạn

Bình luận