Sử dụng bạt chống nóng ô tô thế nào để phát huy tác dụng?

Sử dụng bạt chống nóng ô tô thế nào để phát huy tác dụng?

Chọn bạt chống nóng cho ô tô phải vừa với kích thước xe, đúng chức năng cách nhiệt và phải có sẵn dây buộc chắc chắn.

Lái xe an toàn