Thị trường nội khan hàng, xe nhập khẩu vẫn đạt gần 8.400 chiếc

Thị trường nội khan hàng, xe nhập khẩu vẫn đạt gần 8.400 chiếc

Tạp chí GTVT - Nửa đầu tháng 5/2022, ô tô nhập khẩu vào Việt Nam gần tương đương với tháng trước nhưng ô tô dưới 9 chỗ tiếp tục giảm mạnh.

Thị trường