Công an Hạ Long dán thông báo vi phạm trên xe đỗ trái phép

Công an Hạ Long dán thông báo vi phạm trên xe đỗ trái phép

Sau 2 tuần Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hạ Long triển khai dán thông báo vi phạm trên xe đỗ trái phép, tình trạng đỗ xe không đúng quy định đã giảm rõ rệt, có hơn 170 trường hợp bị xử lý.