Chủ tịch xã bốc trúng biển số 66.666 được trả 800 triệu đồng

Chủ tịch xã bốc trúng biển số 66.666 được trả 800 triệu đồng

Tạp chí GTVT - Chủ tịch UBND xã bốc trúng biển đẹp và được trả giá lên tới 800 triệu đồng,trong ngày đầu Công an phường, xã cấp đăng kí xe,

Văn hóa