Phân cấp thẩm quyền quản lý hạn chế giao thông đường thủy nội địa

Giao thông 24h 22/09/2016 09:16

Từ ngày 15/9/2016, Thông tư 15/2016/TT-BGTVT quy định về quản lý đường thủy nội địa bắt đầu có hiệu lực thi hành, quy định về thẩm quyền quản lý hạn chế đối với đường thủy nội địa.

 

Phân cấp thẩm quyền quản lý hạn chế gi
Từ 15/9 phân cấp thẩm quyền quản lý đường thủy nội địa.

Theo đó, ngoài trường hợp thi công công trình tại Khoản 1 Điều 21 Thông tư này thì thẩm quyền công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa được quy định như sau:

Bộ Giao thông vận tải quản lý đối với trường hợp bảo đảm an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa quốc gia.

UBND cấp tỉnh quản lý đối với trường hợp bảo đảm an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương.

Chi cục quản đường thủy nội địa đối với: Đường thủy nội địa quốc gia; Các tuyến ĐTNĐ chuyên dùng nối với ĐTNĐ quốc gia; nằm trên địa giới 2 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên hoặc nối ĐTNĐ quốc gia với ĐTNĐ địa phương (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền Bộ Giao thông vận tải).

Sở Giao thông vận tải quản lý đường thủy nội địa đối với: Đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh).

Ý kiến của bạn

Bình luận