TP.HCM yêu cầu tài xế khai báo y tế qua phần mềm di biến động

TP.HCM yêu cầu tài xế khai báo y tế qua phần mềm di biến động

Sở GTVT TP.HCM đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức hướng dẫn và yêu cầu lái xe và người ngồi trên xe phải sử dụng phần mềm khai bảo y.

Giao thông 24h