TP.HCM yêu cầu tài xế khai báo y tế qua phần mềm di biến động

Tác giả: Thắng Khang

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 29/08/2021 14:28

Sở GTVT TP.HCM đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức hướng dẫn và yêu cầu lái xe và người ngồi trên xe phải sử dụng phần mềm khai bảo y.

ha
TP.HCM yêu cầu tài xế khai báo y tế qua phần mềm quản lý di biến động.

Sau khi nhận được Công văn số 3287 của Công an Thành phố về phối hợp hướng dẫn khai báo y tế qua phần mềm quản lý di biến động của người ra vào vùng dịch trên nền tảng dữ liệu dân cư theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Sở GTVT TP.HCM đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và yêu cầu lái xe và người ngồi trên xe phải sử dụng phần mềm khai bảo y tế tại địa chỉ trang  website http://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn để thực hiện việc kê khai trước khi tham gia giao thông. Từ đó, tạo thuận lợi cho quy trình kiểm tra khi lưu thông qua các chất kiểm soát dịch, không để xảy ra ùn tắc giao thông và đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đối với các phương tiện đã được cấp Giấy nhận diện (có mã QR code): Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT và UBND TP không thực hiện công tác kiểm tra tại các chất kiểm soát dịch mà chỉ kiểm tra tại tại các điểm tập kết, trung chuyển, giao nhận hàng hóa.

Tuy nhiên để đảm bảo công tác phòng chống dịch và công tác kiểm tra của các cơ quan chức năng, đề nghị các đơn vị yêu cầu lái xe và người ngồi trên xe phải thực hiện việc khai báo y tế tại địa chỉ trang http://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn trước khi tham gia giao thông. 

Ý kiến của bạn

Bình luận