Phân tích tài chính đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao tuyến Hà Nội - Vinh - Đà Nẵng

Diễn đàn khoa học 19/03/2023 06:18

Sau khi hoàn thành tuyến Hà Nội - Vinh cần triển khai đoạn Vinh - Đà Nẵng để tận dụng tối đa năng lực khai thác, thiết bị hiện có và hiệu quả đầu tư.

Phân tích tài chính đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao tuyến Hà Nội - Vinh - Đà Nẵng - Ảnh 1.

Phân tích tài chính là thước đo để đánh giá tính hiệu quả tài chính của một dự án. Để tránh trường hợp tuyến đường sắt tốc độ cao đưa vào khai thác không đạt hết công suất và không đảm bảo nguồn doanh thu, kèm theo các yếu tố rủi ro đến từ mức độ cạnh tranh với các hình thức vận tải khác (như đường bộ cao tốc, đường hàng không). Do đó, sau khi hoàn thành tuyến Hà Nội - Vinh cần triển khai đoạn Vinh - Đà Nẵng để tận dụng tối đa năng lực khai thác cũng như thiết bị hiện có và nâng cao hiệu quả đầu tư. Kết quả nghiên cứu của đề tài nhằm nêu bật sự cần thiết đầu tư đoạn Hà Nội - Vinh - Đà Nẵng, đồng thời kiến nghị để dựán sớm triển khai trong giai đoạn 2025 - 2035.

Phân tích tài chính đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao tuyến Hà Nội - Vinh - Đà Nẵng - Ảnh 2.

Mô hình đường sắt tộc độ cao

Tại Việt Nam, đường sắt tốc độ cao được xếp vào nhóm dự án quan trọng quốc gia, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 19/10/2021 tại Quyết định số 1769/QĐ- TTg về Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, giai đoạn 2021 - 2030 ưu tiên triển khai đoạn Hà Nội - Vinh và đoạn Nha Trang - TP. Hồ Chí Minh với tổng nhu cầu vốn đến năm 2030 khoảng 240.000 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Mời độc giả xem nội dung đầy đủ bài khoa học tại đây.