Các yếu tố ảnh hưởng đến việc tăng chi phí các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông

Diễn đàn khoa học 27/10/2022 07:35

Thông qua việc tổng hợp các kết quả nghiên cứu, bài báo đã xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc tăng chi phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, giúp cho các nhà quản lý dự án có phương pháp quản lý và lập kế hoạch thực hiện dự án phù hợp, nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư xây dựng.

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc tăng chi phí các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông - Ảnh 1.

Có rất nhiều yếu tố tác động đến quá trình xây dựng công trình giao thông

Kết cấu hạ tầng giao thông là một bộ phận quan trọng của kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Vì vậy, các dự án kết cấu hạ tầng giao thông có vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng bền vững. Nhu cầu vốn triển khai đầu tư cho các dự án kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đến năm 2030 là khoảng 900.000 tỷ đồng. Ngoài những dự án đã và đang thực hiện, Chính phủ còn đang lên kế hoạch đầu tư cho hàng loạt dự án hạ tầng giao thông khác. Riêng tại Thủ đô Hà Nội, theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 12/9/2022 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 và định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2023, ngoài 11 dự án khởi công năm 2021, trong năm 2022, trên địa bàn Hà Nội có thêm 6 công trình được khởi công mới với tổng mức đầu tư 17.913,335 tỷ đồng. Kế hoạch vốn năm 2022 cho 6 công trình này là 508 tỷ đồng. Tuy nhiên, bên cạnh việc gia tăng số lượng và quy mô dự án thì vấn đề các công trình hạ tầng giao thông thường bị vượt chi phí đang là vấn đề rất đáng được quan tâm.

Quản lý dự án là một quá trình phức tạp, bao gồm công tác hoạch định, theo dõi và kiểm soát tất cả các khía cạnh của một dự án và kích thích được mọi thành phần tham gia dự án đó nhằm đạt được những mục tiêu của dự án đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn, tiết kiệm chi phí, đảm bảo chất lượng… Nói cách khác, quản lý dự án là công việc áp dụng các chức năng và hoạt động quản lý vào suốt vòng đời dự án nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Đối với các dự án kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ có nét đặc trưng là nhu cầu nguồn nhân lực và tài chính lớn, bố trí rải rác trên phạm vi cả nước, chịu ảnh hưởng nhiều bởi điều kiện tự nhiên xã hội nơi xây dựng dự án và thường gắn liền với đời sống của các điểm dân cư. Điều này làm cho công tác quản lý dự án nói chung và quản lý chi phí dự án nói riêng gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả đầu tư dự án.

Vì vậy, việc xác định rõ các yếu tố và phân tích mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đó đến việc tăng chi phí đầu tư xây dựng của các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông là hết sức quan trọng và có ý nghĩa thực tiễn hiện nay.

Mời độc giả xem nội dung đầy đủ bài khoa học tại đây.