Phân tích tính toán mỏi của bản mặt cầu bê tông cốt thép sử dụng chương trình Midas

Diễn đàn khoa học 23/03/2021 10:33

phương pháp phân tích số có thể được sử dụng để mô phỏng quá trình hư hỏng do mỏi của bản mặt cầu dưới tác dụng của tải trọng xe.


 

ThS. NGUYỄN CÔNG THỨC; ThS. VŨ ĐOÀN QUÂN
Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh - Trường Đại học Giao thông vận tải

DT

Cấu tạo của dầm cầu (đơn vị: mm)

 

Trong quá trình phân tích sự hư hỏng do mỏi của bản mặt cầu bê tông cốt thép, phương pháp phân tích số có thể được sử dụng để mô phỏng quá trình hư hỏng do mỏi của bản mặt cầu dưới tác dụng của tải trọng xe. Trong bài báo này, trước hết, tải trọng xe phức tạp được quy đổi tương đương trên cơ sở các nghiên cứu, thử nghiệm liên quan với việc xây dựng phổ tải trọng hợp lý. Sau đó, qua mô hình hóa và phân tích bằng chương trình Midas 2011, kết quả cho thấy các mô hình tiêu chuẩn về mỏi của thép và bê tông tỏ ra tin cậy áp dụng cho cấu kiện chịu uốn dưới tác dụng của tải trọng mỏi. Một bản mặt cầu bê tông cốt thép thực tế được tiến hành phân tích số để dự đoán tuổi thọ mỏi. Kết quả cho thấy, tuổi thọ mỏi của bản mặt cầu đáp ứng các yêu cầu liên quan. Các quan hệ ứng xử về độ bền mỏi của từng vật liệu riêng rẽ hoàn toàn có thể mô phỏng quy luật suy giảm đặc tính cơ học của thép và bê tông một cách hiệu quả trong quá trình gia tải theo chu kỳ.

Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận