Nghiên cứu phương pháp tính toán tăng cường bản mặt cầu bê tông cốt thép bằng bê tông cường độ siêu cao gia cường cốt sợi thép phân tán (UHSFRC)

Nghiên cứu phương pháp tính toán tăng cường bản mặt cầu bê tông cốt thép bằng bê tông cường độ siêu cao gia cường cốt sợi thép phân tán (UHSFRC)

Bài báo nghiên cứu tính toán tăng cường bản mặt cầu bê tông cốt thép thường bằng bê tông cường độ siêu cao gia cường cốt sợi thép phân tán (UHSFRC). Các kết quả phân tích về cấu tạo và sức kháng uốn của bản mặt cầu composite được so sánh với bản mặt cầu bê tông cốt thép thông thường. Từ các số liệu tính toán kiểm chứng và so sánh, đề xuất những vấn đề cần phải nghiên cứu k hi áp dụng.

Diễn đàn khoa học
Nghiên cứu bản mặt cầu lắp ghép UHPC ứng dụng trong xây dựng cầu nhanh tại Việt Nam

Nghiên cứu bản mặt cầu lắp ghép UHPC ứng dụng trong xây dựng cầu nhanh tại Việt Nam

Bản mặt cầu của hệ thống cầu dầm tại Việt Nam vẫn sử dụng thiết kế bản bê tông cốt thép (BTCT) đổ tại chỗ đã bộc lộ một số nhược điểm. Vì vậy, bài báo đề xuất việc áp dụng một thiết kế bản mặt cầu mới sử dụng bê tông UHPC và được thi công bằng phương pháp lắp ghép thông qua các mối nối ướt. Bước đầu nghiên cứu đã cho thấy, thiết kế bản mặt cầu UHPC có trọng lượng chỉ bằng khoảng 40% so với dạng bản BTCT thông thường, trong khi khả năng chịu lực cao hơn từ 1,16 đến 1,86 lần.

Diễn đàn khoa học
Phân tích tính toán mỏi của bản mặt cầu bê tông cốt thép sử dụng chương trình Midas

Phân tích tính toán mỏi của bản mặt cầu bê tông cốt thép sử dụng chương trình Midas

phương pháp phân tích số có thể được sử dụng để mô phỏng quá trình hư hỏng do mỏi của bản mặt cầu dưới tác dụng của tải trọng xe.

Diễn đàn khoa học
Triển vọng của bê tông gia cường với cốt thanh thủy tinh FRP

Triển vọng của bê tông gia cường với cốt thanh thủy tinh FRP

Phân tích và tính toán bản mặt cầu bê tông được gia cường với cốt thanh thủy tinh FRP

Sản phẩm
Phân tích ứng xử của bản mặt cầu dầm I bê tông cốt thép dưới tác dụng của xe quá tải

Phân tích ứng xử của bản mặt cầu dầm I bê tông cốt thép dưới tác dụng của xe quá tải

Bài báo thực hiện các tính toán mô phỏng ứng xử cơ học ngoài giới hạn đàn hồi của kết cấu bản mặt cầu bê tông cốt thép (BTCT) của kết cấu nhịp dầm I định hình chịu tác động của xe quá tải; sử dụng mô hình phi tuyến của vật liệu bê tông, mô hình phân tích nứt.

Phân tích nội lực bản mặt cầu có sườn tăng cường xiên theo lý thuyết biến dạng trượt bậc cao

Phân tích nội lực bản mặt cầu có sườn tăng cường xiên theo lý thuyết biến dạng trượt bậc cao

Bài báo giới thiệu phương án tiếp cận giải tích để tính toán nội lực của bản mặt cầu được tăng cường bởi hệ thống các sườn tăng cường xiên.