Phát động hưởng ứng Tháng công nhân, Tháng hành động ATVS lao động

Tác giả: Phan Hà

saosaosaosaosao
Xã hội 06/05/2022 14:39

Sáng 6/5, Công đoàn GTVT Việt Nam tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng công nhân, Tháng hành động về ATVS lao động năm 2022.

Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Phạm Hoài Phương phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022

Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Phạm Hoài Phương phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022

Đẩy mạnh các phong trào thi đua

Tại lễ phát động, ông Phạm Hoài Phương - Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, công đoàn các cấp và người lao động trong ngành tích cực hưởng ứng Tháng công nhân, Tháng hành động về ATVS lao động năm 2022, đảm bảo tuyệt đối an toàn vệ sinh lao động và ATGT trên tất cả các lĩnh vực của ngành.

Cụ thể, các đơn vị thực hiện nghiêm và có hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, huấn luyện, đào tạo nâng cao nhận thức của người lao động về an toàn vệ sinh lao động, gắn với việc tuyên truyền chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông. Các đơn vị cập nhật các quy định của pháp luật, nội quy, quy chế về an toàn vệ sinh lao động, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định đó và kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời các tập thể, cá nhân vi phạm về công tác an toàn vệ sinh lao động và ATGT…

Trong thời gian tới, các cấp công đoàn đặc biệt là công đoàn cơ sở các doanh nghiệp phải thường xuyên phối hợp với người sử dụng lao động làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật vệ sinh an toàn lao động, nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động của tổ chức, đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động như phong trào “Xanh, Sạch, Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Văn hóa giao thông”, “Giỏi việc nước, giỏi việc nhà”, “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”..

Công đoàn GTVT cũng đã hướng dẫn các công đoàn trực thuộc phối hợp với cơ quan chuyên môn đồng cấp vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, nhằm phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình làm việc, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính; đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó, thúc đẩy tăng năng suất lao động và hiệu quả công tác, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao…

“An toàn vệ sinh lao động, ATGT là hạnh phúc của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi tổ chức. Tôi tin tưởng với sự nỗ lực, cố gắng hết trách nhiệm từ người lao động đến các cấp công đoàn thì an toàn lao động, ATGT luôn đồng hành cùng chúng ta”, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam khẳng định.

Các tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm vệ sinh lao động năm 2021

Các tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm vệ sinh lao động năm 2021

98% công đoàn cơ sở tổ chức cho người lao động tìm hiểu Luật ATVSLĐ

Ngành GTVT là một ngành kinh tế - kỹ thuật có số lượng lớn người lao động làm việc thường xuyên phân tán lưu động; điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm, ngành nghề đa dạng tiềm ẩn nhiều nguy cơ dễ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Báo cáo kết quả thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2021, ông Quách Xuân Vinh, Phó chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam cho biết, trong năm 2021, Công đoàn GTVT đã ban hành Hướng dẫn tổ chức  các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ và tháng công nhân năm 2021 trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp; chỉ đạo các cấp cấp đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức chống nóng, chống nắng cho người lao động. 

Tai nạn lao động chủ yếu xảy ra tại các đơn vị, doanh nghiệp ngoài Nhà nước, do hiện nay ngành GTVT đã cơ bản thoái hết vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp. Đồng thời tai nạn lao động cũng chủ yếu xảy ra tại các đơn vị xây dựng cơ bản, xây dựng cầu, bởi đây là những đơn vị mà người lao động phải làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như thi công trên cao, dưới sông nước, chịu tác động trực tiếp của nhiều yếu tố tự nhiên, khí hậu thời tiết thất thường.

Để nâng cao ý thức phòng chống tai nạn lao động liên quan đến người lao động, công đoàn các cấp trong ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật An toàn vệ sinh lao động. 

Theo đó, các cấp công đoàn đã phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Hội nghị, hội thảo, tập huấn, tọa đàm, tuyên truyền miệng, sinh hoạt tập thể, tờ rơi, tranh ảnh, bảng tin, sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức các hội thi tìm hiểu An toàn vệ sinh lao động để tuyên truyền các nội dung cơ bản của công tác An toàn vệ sinh lao động tới công nhân lao động toàn ngành... 

Qua tổng hợp báo cáo đã có trên 98% công đoàn cơ sở đã có văn bản chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền cho công nhân lao động tìm hiểu Luật An toàn vệ sinh lao động; đã tổ chức phát hành trên 480 băng rôn, khẩu hiệu, áp phích; 123 ấn phẩm thông tin; trên 400 tờ rơi tuyên truyền về ATVSLĐ nhân dịp tháng ATVSLĐ năm 2021.

Công đoàn các cấp trong ngành đã cụ thể hoá các nội dung của Luật An toàn vệ sinh lao động thông qua các quy định, nội quy của đơn vị. Trong kế hoạch sản xuất, công tác An toàn vệ sinh lao động cũng được chú trọng ngay từ khâu xây dựng ban đầu, ngoài ra còn được xây dựng thành các mục tiêu cụ thể trong các phong trào thi đua của đơn vị.

Người sử dụng lao động và người lao động Ngành đã có nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm của mình trong công tác an toàn vệ sinh lao động. Các công đoàn cơ sở đã phối hợp với chuyên môn đồng cấp triển khai, thực hiện việc huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo quy định. Các cấp công đoàn thường xuyên tổ chức các lớp huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động cho người lao động nhất là đối với lao động mới vào làm việc. Bên cạnh đó công tác huấn luyện lại cũng được quan tâm, đặc biệt là đối với công nhân không có việc làm thường xuyên và nghỉ dài ngày khi quay lại làm việc. Năm 2021, các cấp công đoàn đã tổ chức 124 lớp huấn luyện với 11.452 cán bộ công nhân viên tham gia, trong đó có 5.420 lượt người được tập huấn lại.

Công đoàn ngành chủ động tổ chức tập huấn, tuyên truyền về Bộ Luật Lao động, các văn bản về công tác an toàn vệ sinh lao động đến các đơn vị trong ngành sau mỗi lần sửa đổi. Đã cấp phát “Sổ tay công tác Công đoàn”, “Sổ tay Bảo hộ lao động”, cập nhật những văn bản mới về pháp luật lao động và bảo hộ lao động; “Sổ tay An toàn - Vệ sinh viên”; “Sổ tay người lao động cần biết”…, làm tài liệu phục vụ cho công tác hướng dẫn, thực hiện An toàn vệ sinh lao động tại cơ sở. 

Bên cạnh công tác tập huấn an toàn vệ sinh lao động, công đoàn các cấp chủ động phối hợp với cơ quan quản lý đồng cấp chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy của các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, cháy nổ. Công đoàn GTVT Việt Nam đã tổ chức nhiều đoàn công tác, kiểm tra việc thực hiện tại các đơn vị như Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng, Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 tại quận Hải Châu (TP Đà Nẵng), Ban quản lý dự án chuyên ngành quản lý bay (Tổng Công ty Quản lý bay),.... 

Ý kiến của bạn

Bình luận