Phát động hưởng ứng Tháng công nhân, Tháng hành động ATVS lao động

Phát động hưởng ứng Tháng công nhân, Tháng hành động ATVS lao động

Sáng 6/5, Công đoàn GTVT Việt Nam tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng công nhân, Tháng hành động về ATVS lao động năm 2022.

Xã hội