Phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt là 8% doanh thu

09/12/2016 14:38

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 295/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt.

 

Phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sa
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Theo đó, doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt khi sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt để chạy tàu phải nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt theo quy định tại Thông tư này. Không thu phí đối với việc kiểm tra, sửa chữa, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt; phục vụ phòng chống lụt bão và cứu hộ, cứu nạn đường sắt; phục vụ nhu cầu quốc phòng và an ninh quốc gia. 

Mức phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt được xác định là 8% trên doanh thu kinh doanh vận tải đường sắt.

Doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt thực hiện kê khai, nộp phí theo tháng, quyết toán năm theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 19 và khoản 2 Điều 26 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ncủa Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP của Chính phủ; nộp 100% số tiền phí vào ngân sách Nhà nước (ngân sách Trung ương) theo chương, mục, tiểu mục của Mục lục ngân sách Nhà nước. 

Doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt được hạch toán khoản tiền phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt phải nộp vào chi phí hợp lý của hoạt động kinh doanh vận tải đường sắt khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2017. 

Ý kiến của bạn

Bình luận