Ký hợp đồng hơn 2.800 tỷ đồng kinh phí quản lý, bảo trì đường sắt

Ký hợp đồng hơn 2.800 tỷ đồng kinh phí quản lý, bảo trì đường sắt

Chiều 24/5, tại trụ sở Bộ GTVT, dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể và Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp (UBQLVNN) Nguyễn Hoàng Anh, Bộ GTVT (ủy quyền cho Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam) đã ký kết Hợp đồng “Về cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì Kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia (KCHTĐSQG) năm 2021 sử dụng kinh phí Ngân sách nhà nước” (sau đây gọi tắt là Hợp đồng) với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (TCT ĐSVN).

Đưa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống
Bộ GTVT: Cần sớm kiện toàn công tác quản lý tài sản KCHT đường sắt

Bộ GTVT: Cần sớm kiện toàn công tác quản lý tài sản KCHT đường sắt

Ngành Đường sắt hiện đang gặp vô vàn khó khăn do những vướng mắc về vốn bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia chưa được tháo gỡ.

Thị trường
Phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt là 8% doanh thu

Phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt là 8% doanh thu

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 295/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt.

Hệ thống văn bản pháp luật
Bài học xã hội hóa kết cấu hạ tầng GTVT và áp dụng cho ngành Đường sắt Việt Nam

Bài học xã hội hóa kết cấu hạ tầng GTVT và áp dụng cho ngành Đường sắt Việt Nam

Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) đang rất cần vốn để phát triển đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế quốc dân (KTQD) và đòi hỏi của xã hội. Để thực hiện nhiệm vụ này, vốn ngân sách do Nhà nước cấp là không đủ, cần huy động các nguồn lực xã hội khác. Chính vì vậy, xã hội hóa (XHH) kết cấu hạ tầng (KCHT) ĐSVN là giải pháp mang tính quyết định.

Nghiên cứu