Tổ chức nhiều Đoàn kiểm tra liên ngành ATGT cuối năm

Tổ chức nhiều Đoàn kiểm tra liên ngành ATGT cuối năm

Đây là một trong những chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia về công tác đảm bảo TTATGT trong những tháng cuối năm.

An toàn giao thông