Tuổi trẻ GTVT hưởng ứng phong trào nói không với thuốc lá

Tuổi trẻ GTVT hưởng ứng phong trào nói không với thuốc lá

Trong những năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ GTVT luôn quan tâm đến công tác phòng chống tác hại thuốc lá, triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền thiết thực.

Xã hội