Nỗi niềm… phóng viên thường trú

Nỗi niềm… phóng viên thường trú

Với những PV thường trú tại địa phương như chúng tôi, phải thừa nhận bên cạnh thuận lợi cũng không ít khó khăn, vất vả và cả những “đắng cay”…

Tiêu điểm tháng