Mất ổn định do uốn - xoắn đồng thời của dầm thép liên hợp có tiết diện máng tạo hình bằng phương pháp chấn

Mất ổn định do uốn - xoắn đồng thời của dầm thép liên hợp có tiết diện máng tạo hình bằng phương pháp chấn

Nghiên cứu khảo sát ứng xử chịu uốn của dầm thép liên hợp bê tông cốt thép (BTCT) với dầm thép dạng máng được tạo hình bằng phương pháp chấn nguội. Với biện pháp gia công chế tác đơn giản nhằm đạt được giá thành thấp hơn so với các loại dầm thép khác sẽ là một lợi thế và tăng tính khả thi trong việc ứng dụng loại dầm này trong điều kiện Việt Nam.

Diễn đàn khoa học