Phương pháp rừng ngẫu nhiên dự đoán cường độ nén của bê tông tro bay

Ứng dụng 03/11/2020 10:32

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp rừng ngẫu nhiên để dự đoán cường độ nén của bê tông tro bay

Tác giả: ThS. PHÙNG BÁ NHÂN
              Phòng Quản lý đô thị, UBND huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội
              ThS. NGUYỄN VĂN HƯNG
               Đảng ủy phường Cổ Thành, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương
              TS. NGUYỄN MINH KHOA
              TS. LÝ HẢI BẰNG
              Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

5.tif
Nghiên cứu tương quan giữa số lượng cây và sai số OOB-MSE của mô hình rừng ngẫu nhiên RF

Nhu cầu tận dụng chất thải công nghiệp và nông nghiệp là rất quan trọng để duy trì và đẩy mạnh phát triển bền vững. Những chất thải này thường được kết hợp với vật liệu tổng hợp xi măng để giảm thiểu việc sử dụng xi măng và cải thiện hiệu suất về mặt cơ lý của bê tông. Tuy nhiên, việc ước tính cường độ chịu nén của bê tông sử dụng chất thải công nghiệp trước khi chế tạo lại đem đến một thách thức lớn vì việc thiết kế tỷ lệ hỗn hợp thành phần bằng phương pháp thí nghiệm thường mất thời gian và tốn kém. Do đó, trong nghiên cứu này, mô hình rừng ngẫu nhiên, một mô hình học máy dựa trên trí tuệ nhân tạo được đề xuất để dự đoán cường độ nén của bê tông tận dụng tro bay để thay thế xi măng. Các chỉ số hiệu suất khác nhau đã được sử dụng để đánh giá và khẳng định độ chính xác cao của mô hình. Kết quả phân tích chỉ ra rằng, mô hình rừng ngẫu nhiên là khả thi trong việc dự đoán cường độ nén của bê tông. Ngoài ra, tầm quan trọng của các thành phần cấp phối cũng được chỉ ra trong nghiên cứu này dựa trên nghiên cứu độ nhạy của các biến đầu vào sử dụng thuật toán RF.

Mời độc giả xem nội dung đầy đủ bài khoa học tại đây

 

Ý kiến của bạn

Bình luận