Báo động tai nạn phương tiện thủy gia dụng

Báo động tai nạn phương tiện thủy gia dụng

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn đường thuỷ là phương tiện gia dụng đều không theo quy chuẩn đảm bảo về ATGT.

Hoạt động Ban ATGT