Phòng COVID-19, xe khách, xe buýt Hà Nội phải làm ngay việc này

Phòng COVID-19, xe khách, xe buýt Hà Nội phải làm ngay việc này

Đơn vị vận tải của Hà Nội phải lưu thông tin hành khách tối thiếu 21 ngày để truy vết nếu có ca nhiễm COVID-19 là một trong những quy định mới.

Giao thông 24h