PMU giao thông nào đang giải ngân nhanh nhất?

Đầu tư - Hạ tầng 25/02/2022 08:49

Tính đến nay, Bộ GTVT đã giải ngân được khoảng 2.200 tỷ đồng, đạt 4,4% so với kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao.

thi cong cau vinh an goi 13
Thi công cầu Vĩnh An tại gói thầu XL-13 cao tốc Mai Sơn - QL45 (Ban QLDA Thăng Long làm đại diện chủ đầu tư)

Thông tin tại cuộc họp giao ban tháng 2/2022 của Bộ GTVT vào sáng nay (25/2), ông Nguyễn Danh Huy - Vụ trưởng Vụ KH-ĐT cho biết, tính đến nay, Bộ GTVT đã giải ngân được khoảng 2.200 tỷ đồng, đạt 4,4% so với kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao.

Thống kế của Vụ KH-ĐT cho thấy, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đã có kết quả giải ngân đạt tương đối cao trong 2 tháng đầu năm gồm: Ban QLDA Thăng Long giải ngân đạt 9% kế hoạch (603/6.830 tỷ đồng); Ban QLDA Đường sắt giải ngân đạt 15% kế hoạch (277/1.802 tỷ đồng), Ban QLDA Đường thủy giải ngân 10% kế hoạch giao (102/930 tỷ đồng), Sở GTVT Điện Biên giải ngân 23% kế hoạch (98/417 tỷ đồng).

Theo ông Huy, tổng số kế hoạch vốn năm 2022 của Bộ GTVT được Thủ tướng Chính phủ giao khoảng 50.328 tỷ đồng, gồm: 4.877 tỷ đồng vốn nước ngoài và 45.451 tỷ đồng vốn trong nước. Ngày 20/12/2021, Bộ GTVT đã giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2022 đợt 1 cho các dự án đầy đủ thủ tục, tổng số 41.306/50.328 tỷ đồng (đạt 82,1%), gồm: 4.877 tỷ đồng vốn nước ngoài và 36.451 tỷ đồng vốn trong nước.

Ông Huy cho biết thêm, sau khi Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đợt 2 (Quyết định 236 ngày 21/2/2022), Vụ KH-ĐT đã kịp thời tham mưu Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quyết định 229 ngày 22/2/2022 giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2022 đợt 2 khoảng 650 tỷ đồng để đẩy nhanh công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu tư vấn thực hiện lập báo cáo nghiên cứu khả thi, sớm trình Bộ trưởng phê duyệt theo thẩm quyền làm cơ sở tiếp tục giao vốn thực hiện cho các dự án khởi công mới.

Đối với kế hoạch vốn đầu tư công chưa phân bổ khoảng 8.372 tỷ đồng, Vụ KH-ĐT sẽ tham mưu Bộ trưởng giao bổ sung kế hoạch để thực hiện dự án ngay sau khi các dự án khởi công mới được phê duyệt đầu tư. Đồng thời, trong quá trình điều hành kế hoạch, căn cứ kết quả giải ngân của các đơn vị, Vụ KH-ĐT sẽ tiếp tục tham mưu Bộ trưởng điều hòa, điều chỉnh kế hoạch vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt.

 

Ý kiến của bạn

Bình luận