Các PMU giao thông đang chạy đua “tiêu tiền” thế nào?

Các PMU giao thông đang chạy đua “tiêu tiền” thế nào?

Một số chủ đầu tư, ban quản lý dự án (PMU) đạt kết quả cao hơn mức bình quân chung của Bộ GTVT những vẫn còn nhiều đơn vị chậm giải ngân.

Đầu tư - Hạ tầng
PMU giao thông nào đang giải ngân nhanh nhất?

PMU giao thông nào đang giải ngân nhanh nhất?

Tính đến nay, Bộ GTVT đã giải ngân được khoảng 2.200 tỷ đồng, đạt 4,4% so với kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao.

Đầu tư - Hạ tầng
Giải ngân vốn giao thông cao hơn 6% trung bình cả nước

Giải ngân vốn giao thông cao hơn 6% trung bình cả nước

Đến hết tháng 4/2020, Bộ GTVT đã giải ngân được 9.208 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 24,6% kế hoạch giải ngân cả năm. Trong khi đó, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong 4 tháng đầu năm 2020, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của cả nước đạt khoảng 18,1% kế hoạch năm.

Giao thông 24h