PMU Mỹ Thuận được ủy quyền xem xét phương án đền bù GPMB cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ

Tác giả: Đình Quang

saosaosaosaosao
Đường bộ 22/02/2023 14:38

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Ban QLDA Mỹ Thuận về việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1.

PMU Mỹ Thuận được ủy quyền xem xét phương án đền bù GPMB cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ - Ảnh 1.

Thi công cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ

Văn bản cho biết, dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định 839 ngày 16/6/2020 và phê duyệt khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại Văn bản 297 ngày 27/2/2017. Đồng thời, Bộ GTVT phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định 1170 ngày 17/6/2020. 

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng của dự án, Bộ GTVT ủy quyền cho Ban QLDA Mỹ Thuận xem xét, chấp thuận phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư làm cơ sở để UBND cấp tỉnh tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị định số 47 ngày 15/5/2014 của Chính phủ (được sửa đổi tại Điều 1 Nghị định 06 ngày 3/1/2020) đảm bảo không vượt chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của tiểu dự án giải phóng mặt bằng trong tổng mức đầu tư được duyệt.

"Trong quá trình triển khai, Ban QLDA Mỹ Thuận phối hợp chặt chẽ với UBND các cấp, các đơn vị liên quan của địa phương để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án", Bộ GTVT yêu cầu.

Dự án xây dựng cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ đi qua 2 tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp dài 22,97km. Giai đoạn 1 đầu tư với quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 17m; giai đoạn 2, xây dựng 6 làn xe cao tốc, nền đường 32,25m. Giai đoạn 1 của dự án được khởi công tháng 1/2021, hoàn thành năm 2023, tổng mức đầu tư khoảng 4.826 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.
Ý kiến của bạn

Bình luận