Không gian trải nghiệm xe thể thao Đức Porsche Studio ra mắt tại Hà Nội

Không gian trải nghiệm xe thể thao Đức Porsche Studio ra mắt tại Hà Nội

Porsche Studio Hà Nội là dự án Porsche Studio đầu tiên tại Việt Nam và thứ hai trong khu vực Đông Nam Á.

Văn hóa