Ngắm cầu trên cao tốc Bắc - Nam vượt hồ Yên Mỹ đẹp như tranh

Ngắm cầu trên cao tốc Bắc - Nam vượt hồ Yên Mỹ đẹp như tranh

Cầu vượt hồ Yên Mỹ trên cao tốc QL45 - Nghi Sơn đang được liên danh nhà thầu tăng tốc thi công, nỗ lực đưa công trình về đích đúng tiến độ.

Đường bộ
Bộ GTVT điều chỉnh rút ngắn tiến độ cao tốc Bắc-Nam đoạn QL45-Nghi Sơn

Bộ GTVT điều chỉnh rút ngắn tiến độ cao tốc Bắc-Nam đoạn QL45-Nghi Sơn

Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA 2 khẩn trương cập nhật, điều chỉnh tiến độ thi công và tiến độ giải ngân cao tốc QL45 - Nghi Sơn, báo cáo trước 10/5/2022.

Đường bộ
Dự án cao tốc QL45 - Nghi Sơn có đáp ứng yêu cầu tiến độ?

Dự án cao tốc QL45 - Nghi Sơn có đáp ứng yêu cầu tiến độ?

Cao tốc QL45 - Nghi Sơn qua tỉnh Thanh Hóa thuộc cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2029 đang tăng tốc thi công các hạng mục quan trọng.

Đường bộ
Toàn cảnh tiến độ 11 dự án trên cao tốc Bắc - Nam

Toàn cảnh tiến độ 11 dự án trên cao tốc Bắc - Nam

Trong 11 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đang triển khai, dự kiến năm 2021 sẽ hoàn thành 1 dự án, 4 dự án hoàn thành năm 2022, 4 dự án hoàn thành năm 2023 và 2 dự án hoàn thành năm 2024.

Đường bộ