Điều chỉnh 4 tỉnh lộ ở An Giang thành QL80B dài hơn 90 km

Điều chỉnh 4 tỉnh lộ ở An Giang thành QL80B dài hơn 90 km

Bộ GTVT vừa ban hành quyết định về việc điều chỉnh các tuyến đường tỉnh trên địa bàn tỉnh An Giang thành QL80B.

Đường bộ