Điều chỉnh 4 tỉnh lộ ở An Giang thành QL80B dài hơn 90 km

Tác giả: Ánh Minh

saosaosaosaosao
Đường bộ 29/01/2024 11:17

Bộ GTVT vừa ban hành quyết định về việc điều chỉnh các tuyến đường tỉnh trên địa bàn tỉnh An Giang thành QL80B.

Điều chỉnh 4 tỉnh lộ ở An Giang thành QL80B dài hơn 90 km- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo đó, Bộ trưởng Bộ GTVT quyết định điều chỉnh các tuyến đường tỉnh ĐT942, ĐT954, ĐT953, ĐT952 địa phận tỉnh An Giang có tổng chiều dài khoảng 90,77 km thành QL80B theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1454/2023.

UBND tỉnh An Giang căn cứ trình tự thủ tục quy định tại khoản 3 Điều 20 Nghị định 33/2019, lập hồ sơ đề nghị điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ gửi Bộ Tài chính xem xét, ban hành quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định.

Bộ GTVT giao Cục Đường bộ Việt Nam chủ trì cùng Sở GTVT An Giang rà soát, các tuyến đường tỉnh được điều chỉnh thành QL80B bao gồm các đoạn tuyến, các cầu và phà trên tuyến đảm bảo điều kiện theo quy định; kiểm tra chuẩn xác lại chiều dài, lý trình đoạn tuyến được điều chỉnh thành quốc lộ.

Sở GTVT An Giang chủ trì tiếp nhận tuyến sau khi hoàn thành việc rà soát nêu trên và được Bộ Tài chính ban hành quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông về Bộ GTVT quản lý theo quy định pháp luật về tài sản công.

Đồng thời, Sở GTVT An Giang tổ chức thực hiện việc đăng ký lại lý trình, chiều dài QL80B; tổ chức quản lý, bảo trì và khai thác, sử dụng QL80B theo quy định.

Ý kiến của bạn

Bình luận