Bộ GTVT chỉ đạo quản chặt nhân viên đi/đến vùng dịch

Bộ GTVT chỉ đạo quản chặt nhân viên đi/đến vùng dịch

Bộ GTVT vừa có văn bản hỏa tốc chỉ đạo tăng cường giám sát, quản lý người lao động đi/đến từ TP.Hồ Chí Minh và các vùng dịch trong cả nước.

Giao thông 24h